GYORSAN - KEDVEZŐ ÁRON - GARANCIÁVAL

Mit ellenőríz az

ÁNTSZ?

Mindenben segítünk Önnek!

Telefonszámunk: 06-70-624 4285

Változás: ÁNTSZ helyett már NNK van…

Kémiai kockázatbecslés folyamata

A veszélyes anyaggal, vagy veszélyes keverékkel történő munkavégzés előtt kémiai kockázatértékelést kell készíteni a munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónak, az egyéni vállalkozónak, és az egyedül tevékenységet végzőnek, a felhasznált anyagokra vonatkozó biztonsági adatlapok, és a határértékkel szabályozott veszélyes anyagok felhasználóinál elvégzett levegőtisztasági mérés alapján.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény kimondja:
19. § (1) A veszélyes anyag egész életciklusa alatt a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól becslést készít, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) rendelkezéseire figyelemmel.

A kockázatbecslés elvégzéséért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó, nem vállalkozás keretében végzett tevékenység esetén a tevékenységet végző a felelős.

(2) A kockázatbecslés érdekében a következők elvégzése szükséges:
a) a veszély azonosítása;
b) az expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás) összefüggés elemzése;
c) az expozíció becslése;
d) a kockázat minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

(5) A veszélyes anyaggal, illetőleg a veszélyes keverékkel tevékenységet végző a kockázat kezelése, csökkentése érdekében intézkedéseket dolgoz ki.
(6) Az (1)-(2), valamint az (4)-(5) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni a magáncéllal, nem foglalkozás körében végzett tevékenység megkezdését megelőzően.

Online szolgáltatásunk már az ország bármely településén elérhető!

kémiai kockázatbecslés ÁNTSZ bejelentéssel!...Országos lefedettséggel is, az elkészült anyagot postán küldjük meg Önnek...ingyenes postai szállítás...ÁNTSZ ügyintézés....30 nap pénzvisszafizetési garancia...

A veszélyes anyag/keverék bejelentéssel ellentétben a tevékenység bejelentés a veszélyes anyaggal és keverékkel végzett CSELEKVÉSRE fókuszál.

Ennek megfelelően, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (Kbtv.) 1. § (2) bekezdés g) pontja szerint tevékenység az előállítás – ideértve a bányászatot (feltáró fúrás, kitermelés) is –, a gyártás, a feldolgozás, a csomagolás, címkézés, osztályozás, a tárolás, az anyagmozgatás, a forgalmazás, az értékesítés, a felhasználás, továbbá a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes keverékek elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálat.

A kapcsolódó bejelentést az OSZIR-KBIR rendszer Bejelentések / Tevékenység bejelentés pontjában kell minden tevékenységet végzőnek bejelentenie.

A Kbtv. 31/A §. és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) pontja alapján a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentése díjköteles:

7800 Ft/telephely

A tevékenység bejelentés díját a tevékenység végzésének helye szerint területileg illetékes Megyei Kormányhivatalok alábbi számlaszámára kell befizetni.

Bács-Kiskun megye: 10025004-00299657-00000000

Baranya megye: 10024003-00301019-00000000

Békés megye: 10026005-00299578-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: 10027006-00302852-00000000

Budapest Főváros: 10023002-00301253-00000000

Csongrád megye: 10028007-00302584-00000000

Fejér megye: 10029008-00305350-00000000

Győr-Moson-Sopron megye: 10033001-00299633-00000000

Hajdú-Bihar megye: 10034002-00301954-00000000

Heves megye: 10035003-00299619-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok megye: 10045002-00301947-00000000

Komárom-Esztergom megye: 10036004-00304270-00000000

Nógrád megye: 10037005-00299547-00000000

Pest megye: 10023002-00332873-00000000

Somogy megye: 10039007-00301129-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 10044001-00302285-00000000

Tolna megye: 10046003-00306014-00000000

Vas megye: 10047004-00299523-00000000

Veszprém megye: 10048005-00299516-00000000

Zala megye: 10049006-00303066-00000000

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás másolata az OSZIR-KBIR szakrendszerben csatolandó a bejelentés rögzítésekor (az Anyagok és keverékek lapfül Kapcsolódó iratok táblázatában a Befizetési igazolás irattípus kiválasztásával).

Várjuk hívását! Telefonáljon MOST!

06-70-624 4285