Munkabiztonsági megfelelőség

dokumentumok melyeket Öntől is elkérhetnek egy hatósági ellenőrzés során...

Munkabiztonsági megfelelőség 2018-01-01T21:12:07+00:00

Munkavédelmi alapdokumentációk

 • Tűz- és munkavédelmi oktatási napló
 • Tűz- és munkavédelmi oktatási tematika
 • Munkahelyi kockázatértékelés
 • Kémiai kockázatbecslés 
 • Egységes és Átfogó Megelőzési Stratégia
  • egyéni védőeszközök juttatásának rendje
  • orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje
  • munkavédelmi oktatások rendje stb.

Tűzvédelmi alapdokumentációk

 • Tűzvédelmi Szabályzat és Tűzriadó terv
 • Tűzvédelmi üzemeltetési napló
  • tűzoltó készülékek nyilvántartása, negyedéves üzembentartói ellenőrzések stb.

Egyéb

 • a vállalkozás szerződött Foglalkozás-egészségügyi szakorvosának szerződése
 • folyamatos munkavédelmi szaktevékenység ellátása esetén a munkavédelmi szakember szerződése (az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 2. számú mell. alapján kötelező munkavédelmi szakember foglalkoztatása)
 • a foglalkoztatott munkavállalók előzetes és ismétlődő orvosi alkalmassági vizsgálatának igazolásai
 • munkahelyi elsősegélynyújtó felszerelés (előírásszerűen jelölve)
 • munkahelyi elsősegélynyújtó személyek képzését igazoló dokumentáció
 • a tevékenység során használt veszélyes anyagok nyilvántartása és a biztonsági adatlapok biztosítása, ÁNTSZ felé bejelentési kötelezettség teljesítése
 • emelőgépek időszakos szerkezeti, fő és 5 éves biztonságtechnikai felülvizsgálat jegyzőkönyvei
 • épületekre és a tevékenység során alkalmazott villamos berendezések, munkaeszközök érintésvédelmi felülvizsgálatának jegyzőkönyve
 • erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgálata (tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat)
 • villámvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyv
 • villamos kéziszerszámok éves szerelői ellenőrzése
 • áramvédő kapcsolók negyedéves ellenőrzése
 • telepített gépek, berendezések munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati jegyzőkönyve, a veszélyes gépek esetén az üzembe helyezés elrendelésének írásos anyaga
 • munkavédelmi képviselő (választása 20 főtől kötelező)
Hívjon MOST