Komplex szolgáltatás kedvező áron – GARANCIÁVAL

MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS

kisvállalkozások, intézmények részére

A munkavédelem a szervezett kereteken belüli munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelmények összességét jelenti, ezt törvények, rendeletek, intézményi előírások és szervezeti intézkedések is támogatják.

A munkavédelem célja, hogy megóvja a szervezetten munkát végző emberek egészségét, munkavégző képességét és humanizálja a munkakörülményeket.

A munkavédelem területét érintő alábbi jogszabályok betartása a napi munkavégzés során – az érintett mértékben – minden vállalkozás számára kötelező

Jogszabályban (5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet) meghatározott esetekben Önnek kötelező munkavédelmi szakembert foglalkoztatnia a jogszabályban megadott óraszámban vállalkozásában!

Munkavédelmi szolgáltatásunk alap a biztonságához

Munkavédelmi tanácsadóként az egyik legfontosabb célunk az Ön cégének, vállalkozásának alapvető munkavédelme, a lehetséges balesetek, káresetek megelőzése

Alapvető igény, hogy minden munkavállaló biztonságos környezetben végezhesse a munkáját.

A munkavédelem feladata ezeknek a követelményeknek megfelelő feltételek megteremtése.

A munkavédelem két fő csoportra – a munkabiztonságra és a munkaegészségügyre – osztható fel. A munkavédelem törvények és jogszabályok előírásaiban került szabályozásra, mely szabályok betartása a munkáltatók és a munkavállalók számára is kötelező. A szabályok betartását ellenőrzik, és komoly birságra számíthatnak, akik ezeket megszegik.

Szolgáltatásaink

 • Munkavédelmi Oktatások megtartása

  akár online is
 • Munkavédelmi Oktatási Tematika elkészítése

 • Munkabalesetek kivizsgálása

  teljes dokumentációs anyaggal
 • Munkahelyi kockázatértékelés elkészítése

 • Kémiai kockázatértékelés elkészítése

  országosan is
 • Munkavédelmi szabályozás elkészítése

 • Gépek, berendezések üzembe helyezéséhez szükséges előzetes vizsgálatok

 • Egyéni védőeszközök, munkavédelmi táblák, elsősegélynyújtó dobozok biztosítása

  webáruházunkból
 • Munkavédelmi bejárások, szemlék végrehajtása, hiányosságok felmérése, intézkedési terv azok megszüntetésére

  folyamatos biztonság

Munkavédelem a jogszabályok tükrében

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

89/1995. (VII. 14.) Korm. rend. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

217/1997. (XII. 1.) Korm. rend. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

253/1997. (XII.20.) Korm. rend. az országos településrendezési és építési követelményekről

284/1997. (XII. 23.) Korm. rend. térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról

27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általa okozott egészségkárosodások megelőzéséről

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

9/2001. (IV.5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

Munkavédelmi Szolgáltatás

Debrecen és Budapest területén vállaljuk kisvállalkozások, intézmények munkavédelmi feladatainak ellátását eseti vagy folyamatos jelleggel

Munkavédelmi dokumentációk

Munkahelyi kockázatértékelések, megelőzési stratégiák, kémiai kockázatbecslés …

Munkavédelmi oktatások

Munkavédelmi oktatás megtartása oktatási tematika és oktatási napló biztosításával a helyszínen vagy online

Munkavédelmi szemlék

Munkavédelmi bejárások végrehajtása, hiányosságok feltárása, a megszüntetésükre intézkedési terv készítése

lg5
Segítünk vállalkozásának!

KOMPLEX SZOLGÁLTATÁS

Kisvállalkozások részére munka- és tűzvédelmi szolgáltatás kedvező áron, GARANCIÁVAL!

MUNKABIZTONSÁGI IRODA

Varga Zoltán munkabiztonsági tanácsadó
Telefonszám: +36-70-624 4285
Email: info@munkabiztonsagert.hu

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Ne KOCKÁZTASSON FELESLEGESEN!

Munkavédelmi és tűzvédelmi OKTATÁSI ANYAGUNK AKÁR AZONNAL, online formában is elérhető…