Teljeskörű szolgáltatás: egyéni védőeszközök munkavédelem elsősegélydobozok tűzvédelem munkavédelmi oktatás tűzvédelmi oktatás ISO 9001 kémiai kockázatértékelés munkavédelmi szabályzat egyéni védőeszközök munkavédelmi táblák online munkavédelmi oktatás

KÉMIAI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

Komplex szolgáltatás kedvező áron – GARANCIÁVAL

Komplex Kémiai Kockázatértékelés

Áraink igazodnak az Ön által felhasznált vegyi anyagok darabszámához.  Egyéni vállalkozásoknak, kisvállalkozásoknak NNK (ÁNTSZ) bejelentéssel, díjmentes postai kiszállítással, ingyenes egyéni védőeszköz rendjének maghatározásával…

ÁNTSZ ügyintézéssel

Vállalkozását regisztráljuk az ÁNTSZ rendszerében, majd a felhasználásra kerülő veszélyes anyagokat is bejelentjük elektronikus formában

Országos lefedettség

Magyarország bármely településére! Telefonos konzultációt követően elkészítjük vállalkozása kémiai kockázatértékelését, majd azt postai úton küldjük meg Önnek

Kapcsolódó Szabályzatok

Kémiai kockázatértékelése mellé díjmentesen elkészítjük a vegyi anyagokra vonatkozóan az egyéni védőeszköz jutás rendjének a szabályzatát is, webáruházunkból védőeszközt rendelhet

Mit ellenőriz az ÁNTSZ?

Kémiai kockázatértékelés elkészítését

Vállalkozása regisztrálását az ÁNTSZ rendszerében

Felhasznált veszélyes anyagok rögzítését az ÁNTSZ rendszerében

Munkabiztonsági előírások betartását

Mindenben segítünk Önnek...

A kémiai kockázatértékelés folyamata

Magyarország bármely településére, postai kiszállítással

Kapcsolatfelvétel

Megkeresését követően tájékoztatjuk a kémiai kockázatértékelés menetéről, a hatósági bejelentés folyamatáról…

NNK (ÁNTSZ) bejelentés

Regisztráljuk vállalkozását az NNK (ÁNTSZ) rendszerében, bejelentjük a felhasználásra kerülő vegyi anyagokat…

Kémiai kockázatértékelés elkészítése

Előzetes egyeztetés és konzultációt követően elkészítjük vállalkozása kémiai kockázatbecslését…

Elkészült dokumentációk átadása

Az elkészült kémiai kockázatbecslést és a kapcsolódó munkaanyagot átadjuk Önnek…

Figyelem

Változás a veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel végzett tevékenység bejelentésében! Bővebben >>>

 

Hasznos információk

Ki a felelős?

A kockázatbecslés elvégzéséért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó,nem vállalkozás keretében végzett tevékenység esetén a tevékenységet végző (azaz a vállalkozó) a felelős.

Mikor kötelező?

A veszélyes anyag egész életciklusa alatt a veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól becslést készít (Mvt. rendelkezéseire figyelemmel).

Újonnan vásárolt készítmény?

Korábbiakban nem alkalmazottveszélyes anyaggal tevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a kockázatbecslés, kockázatkezelés megtörtént.

Veszélyes keverék?

Egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazó keverék vagy oldat, amely az osztályozás során a fizikai, egészségi veszélyek vagy mindkét tulajdonság tekintetében veszélyes besorolást kap.

Gyártás, csomagolás

Veszélyes anyagot/keveréket tilos előállítani, gyártani, csomagolniélelmiszernek, illetőleg takarmánynak minősülő terméket előállító üzemben.

Kiszerelés, tárolás

Eredetileg veszélyes anyaghoz/keverékhez gyártott vagy használt csomagolóeszköz még tisztított, közömbösített állapotban és átmenetileg sem használható élelmiszer, takarmány, valamint ezek alapanyagainak tárolására.

Szigorúan tilos!

Eredetileg élelmiszerekhez gyártott, illetve használt csomagolóeszköz veszélyes anyag/keverék tárolására nem használható.

Tárolás előírásai

Biztonságos legyen (pl. elkülönítetten, szakosítva, zártan tárolva, megbízott személynél legyen a kulcsa, biztonsági jelzések, stb.) Testi épséget, egészséget ne veszélyeztesse (pl. egyéni védőeszköz, szellőztetés, stb.)

Meddig tekinthető hatályosnak a biztonsági adatlap?

A biztonsági adatlapoknak nincs „érvényességi”, vagy “lejárati” ideje!

A biztonsági adatlapok érvényességi idejét nem a kiállítás vagy a felülvizsgálat dátuma határozza meg. A biztonsági adatlap érvényessége (megfelelőssége) attól függ , hogy megfelelnek-e az érvényben lévő előírásoknak, jogszabályoknak.

2021. január 1. után minden biztonsági adatlapot úgy kell elkészíteni vagy felülvizsgálni (aktualizálni), hogy azok az (EU) 2020/878 rendelet tartalmi és formai követelményeinek feleljenek meg.

Ez nem jelenti azt, hogy csak a 2021. január 1-jei felülvizsgálati dátummal megjelölt adatlapok érvényesek.

Azok a biztonsági adatlapok, amelyek nem felelnek meg az (EU) 2020/878 rendeletnek (de megfelelnek az (EU) 2015/830 rendelet előírásainak) 2022. december 31-ig bocsáthatók rendelkezésre.

Kémiai kockázatértékelés teljes körű ügyintézéssel

Amennyiben vállalkozása tevékenysége során vegyi anyagokat, veszélyes készítményeket (beleértve a tisztító szereket is) használ fel, tárol vagy forgalmaz, akkor köteles kémiai kockázatértékelést készíttetni…

Mindenben segítünk Önnek!

Áraink

1-5 vegyi anyag

komplex ügyintézéssel
Ft 26000
 • ingyenes szállítás
 • ingyenes ÁNTSZ regisztráció
 • vegyi anyagok bejelentése

6-10 vegyi anyag

komplex ügyintézéssel
Ft 33000
 • ingyenes szállítás
 • ingyenes ÁNTSZ regisztráció
 • vegyi anyagok bejelentése
 • egyéni védőeszköz juttatás szabályzata

11-20 vegyi anyag

komplex ügyintézéssel
Ft 42000
 • ingyenes szállítás
 • ingyenes ÁNTSZ regisztráció
 • vegyi anyagok bejelentése
 • egyéni védőeszköz juttatás szabályzata
 • 100 % kedvezmény az online oktatási rendszer használatából

Amennyiben a veszélyesnek minősülő vegyi anyagok darabszáma meghaladja a 30 db-ot, vagy azok kizárólag kereskedelmi tevékenység során kerülnek értékesítésre, úgy egyedi árajánlatot adunk Önnek.

A Kbtv. 31/A §. és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) pontja alapján a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentése díjköteles: 7800 Ft/telephely, melynek befizetése Önt terheli.

A tevékenység bejelentés díját a tevékenység végzésének helye szerint területileg illetékes Megyei Kormányhivatalok alábbi számlaszámára kell befizetni.

A veszélyes anyaggal, vagy veszélyes keverékkel történő munkavégzés előtt kémiai kockázatértékelést kell készíteni a munkavállalókat foglalkoztató munkáltatónak, az egyéni vállalkozónak, és az egyedül tevékenységet végzőnek, a felhasznált anyagokra vonatkozó biztonsági adatlapok, és a határértékkel szabályozott veszélyes anyagok felhasználóinál elvégzett levegőtisztasági mérés alapján.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény kimondja:
19. § (1) A veszélyes anyag egész életciklusa alatt a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt a tevékenységet végző az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól becslést készít, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) rendelkezéseire figyelemmel.

A kockázatbecslés elvégzéséért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó, nem vállalkozás keretében végzett tevékenység esetén a tevékenységet végző a felelős.

(2) A kockázatbecslés érdekében a következők elvégzése szükséges:
a) a veszély azonosítása;
b) az expozíció-hatás (koncentráció/dózis-hatás) összefüggés elemzése;
c) az expozíció becslése;
d) a kockázat minőségi, illetve mennyiségi jellemzése.

(5) A veszélyes anyaggal, illetőleg a veszélyes keverékkel tevékenységet végző a kockázat kezelése, csökkentése érdekében intézkedéseket dolgoz ki.
(6) Az (1)-(2), valamint az (4)-(5) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni a magáncéllal, nem foglalkozás körében végzett tevékenység megkezdését megelőzően.

A Kbtv. 31/A §. és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 2. § (1) pontja alapján a veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység bejelentése díjköteles: 7800 Ft/telephely Bővebb információ ide kattintva »»»

Fontos

Eredetileg veszélyes anyaghoz vagy veszélyes készítményhez gyártott vagy használt csomagolóeszköz még tisztított, közömbösített állapotban és átmenetileg sem használható élelmiszer, takarmány, valamint ezek alapanyagainak tárolására.

Veszélyes anyaghoz vagy veszélyes készítményhez gyártott vagy használt csomagolóeszközt még tisztított, közömbösített állapotban is TILOS élelmiszerrel, takarmánnyal vagy ezek alapanyagaival egy helyiségben, vagy olyan módon tárolni, hogy egymással közvetlen kapcsolatba kerülhessenek.

A feliratot (címkét) a tevékenység során alkalmazott valamennyi csomagolási egységen el kell helyezni. A felirat (címke) magyar nyelven jól olvasható és letörölhetetlen legyen.

Segítünk vállalkozásának!

KOMPLEX SZOLGÁLTATÁS

Kisvállalkozások részére munka- és tűzvédelmi szolgáltatás kedvező áron, GARANCIÁVAL!

MUNKABIZTONSÁGI IRODA

Varga Zoltán munkabiztonsági tanácsadó
Telefonszám: +36-70-624 4285
Email: info@munkabiztonsagert.hu

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Ne KOCKÁZTASSON FELESLEGESEN!

Munkavédelmi és tűzvédelmi OKTATÁSI ANYAGUNK AKÁR AZONNAL, online formában is elérhető…