Teljeskörű szolgáltatás: egyéni védőeszközök munkavédelem elsősegélydobozok tűzvédelem munkavédelmi oktatás tűzvédelmi oktatás ISO 9001 kémiai kockázatértékelés munkavédelmi szabályzat egyéni védőeszközök munkavédelmi táblák online munkavédelmi oktatás

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁS

kisvállalkozások, intézmények részére

Tűzvédelmi szolgáltatás igénybevétele nélkül a mai jogszabályi előírások tengerében már nehéz működni akár egyfős egyéni vállalkozónak is…

9/2015 (III.25.) BM rendelet előírja, hogy mely esetekben kötelező közép, vagy felsőszintű végzettségű tűzvédelmi szakembert alkalmazni.

Így például óvodákban, iskolákban akár felsőszintű képesítéssel rendelkező tűzvédelmi szakember foglalkoztatása kötelező lehet.

Érdemes komolyan venni a jogszabályi előírást, mert jelentős bírságot és büntetőeljárást kockáztat a mulasztó.

Tűzvédelmi szolgáltatásunk alap a biztonságához

Tűzvédelmi tanácsadóként az egyik legfontosabb célunk az Ön cégének, vállalkozásának alapvető tűzvédelme, a lehetséges tűzesetek megelőzése.

A megelőző tűzvédelem a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó, a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere, és az ezek érvényesítésére irányuló tevékenység.

A tűzvédelem megvalósítására a munkáltatóknak gondoskodniuk kell a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelemre vonatkozó előírások betartásáról, a veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Szolgáltatásaink

 • Tűzvédelmi Oktatások megtartása

  akár online is
 • Tűzvédelmi Oktatási Tematika elkészítése

 • Tűzvédelmi Szabályzat elkészítése

  hiánya esetén brutális a bírság
 • Tűzriadóterv elkészítése

  évente gyakorolni kell
 • Tűzriadóterv éves gyakorlatának megszervezése

 • Tűzoltó készülékek és tűzvédelmi táblák biztosítása

  webáruházunkból
 • Tűzoltó készülékek negyedéves üzemeltetői ellenőrzése

 • Beépített tűzjelző berendezés havi- és negyedéves üzemeltetői ellenőrzése

 • Tűzvédelmi bejárási szemlék végrehajtása

Tűzvédelem a jogszabályok tükrében

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

9/2015. (III. 25.) Belügyminisztériumi rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

191/2002. (IX. 4). Korm. rend. a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről.

23/2011. (III. 8.) Korm. rend. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM r. a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

128/2005. (XII. 29.) GKM rend. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

Tűzvédelmi Szolgáltatás

Debrecen és Budapest területén vállaljuk kisvállalkozások, intézmények tűzvédelmi feladatainak ellátását eseti vagy folyamatos jelleggel

Tűzvédelmi dokumentációk

Tűzvédelmi Szabályzat, tűzriadóterv és kapcsolódó tűzvédelmi dokumentációk elkészítése

Tűzvédelmi oktatások

Tűzvédelmi oktatás megtartása oktatási tematika és oktatási napló biztosításával a helyszínen vagy online

Tűzvédelmi szemlék

Tűzvédelmi bejárások végrehajtása, hiányosságok feltárása, a megszüntetésükre intézkedési terv készítése

lg5
Segítünk vállalkozásának!

KOMPLEX SZOLGÁLTATÁS

Kisvállalkozások részére munka- és tűzvédelmi szolgáltatás kedvező áron, GARANCIÁVAL!

MUNKABIZTONSÁGI IRODA

Varga Zoltán munkabiztonsági tanácsadó
Telefonszám: +36-70-624 4285
Email: info@munkabiztonsagert.hu

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Ne KOCKÁZTASSON FELESLEGESEN!

Munkavédelmi és tűzvédelmi OKTATÁSI ANYAGUNK AKÁR AZONNAL, online formában is elérhető…