Tűzvédelmi szolgáltatás igénybevétele nélkül a mai jogszabályi előírások tengerében már nehéz működni akár egyfős egyéni vállalkozónak is…

A 9/2015 (III.25.) BM rendelet előírja, hogy mely esetekben kötelező közép, vagy felsőszintű végzettségű tűzvédelmi szakembert alkalmazni.

Így például óvodákban, iskolákban akár felsőszintű képesítéssel rendelkező tűzvédelmi szakember foglalkoztatása kötelező lehet.

Érdemes komolyan venni a jogszabályi előírást, mert jelentős bírságot kockáztat a mulasztó.

Tűzvédelem, tűzvédelmi szolgáltatás

Tűzvédelem a jogszabályok tükrében:

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

9/2015. (III. 25.) Belügyminisztériumi rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

191/2002. (IX. 4). Korm. rend. a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről.

23/2011. (III. 8.) Korm. rend. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM r. a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

128/2005. (XII. 29.) GKM rend. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

A megelőző tűzvédelem a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó, a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere, és az ezek érvényesítésére irányuló tevékenység.

A tűzvédelem megvalósítására a munkáltatóknak gondoskodniuk kell a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelemre vonatkozó előírások betartásáról, a veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szabályzat elkészítése, tűzriadóterv, tűzoltó készülék kisvállalkozások és intézmények részére.

Kedvező árainkról itt tájékozódhat >>>

Telefonáljon MOST:

06-70-624 4285

… kérje segítségünket!