TŰZVÉDELEM

komplex szolgáltatás - GARANCIÁVAL

TŰZVÉDELEM 2018-01-14T17:33:41+00:00

Tűzvédelem, tűzvédelmi szolgáltatás

Tűzvédelem a jogszabályok tükrében:

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

9/2015. (III. 25.) Belügyminisztériumi rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

191/2002. (IX. 4). Korm. rend. a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről.

23/2011. (III. 8.) Korm. rend. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól.

30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról

3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM r. a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről

26/2004. (VI. 11.) BM rendelet az egyes műszaki termékek tűzvédelmi megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

23/2005. (VI. 16.) HM rendelet a honvédelmi ágazat katasztrófák elleni védekezésének irányításáról és feladatairól

128/2005. (XII. 29.) GKM rend. a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal veszélyes ipari üzemekre vonatkozó szakhatósági hozzájárulásának kiadásával kapcsolatos eljárásairól, valamint a veszélyes tevékenységekkel összefüggő adatközlési és bejelentési kötelezettségekről

4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

A megelőző tűzvédelem a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó, a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere, és az ezek érvényesítésére irányuló tevékenység.

A tűzvédelem megvalósítására a munkáltatóknak gondoskodniuk kell a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelemre vonatkozó előírások betartásáról, a veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Tűzvédelmi oktatás, tűzvédelmi szabályzat elkészítése, tűzriadóterv, tűzoltó készülék kisvállalkozások és intézmények részére.

Kedvező árainkról itt tájékozódhat >>>

Telefonáljon MOST: 06-70-624 4285

Hívjon MOST