Komplex szolgáltatás kedvező áron – GARANCIÁVAL

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

kisvállalkozások, intézmények részére

A vállalkozásoknak tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, hogy biztosítsák a munkatársaik és az épületben található értékek biztonságát. A szabályzat tartalmazza a tűzveszélyek elkerülésére vonatkozó intézkedéseket, valamint az esetleges tűzesetek kezelésére vonatkozó eljárásokat. Emellett segít a vállalkozásnak megfelelni a tűzvédelmi szabályozásoknak, valamint javítja a vállalkozás katasztrófaelhárítási képességét.

ÉRVÉNYES

A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA?

Lehet, hogy aktualizálnia kell a Tűzvédelmi Szabályzatát?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet második nagyívű módosítása (OTSZ 5.2) 2022. június 13-án lépett hatályba. A változások között akad olyan, amely a mindennapi üzemeltetésre is kihatással van.

Segítünk, hogy megfeleljen a jogszabályi előírásoknak!

Jelentős OTSZ változás, új Tűzvédelmi Szabályzat szükséges!

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerint:

30 ezertől 1,5 millió forintig terjedhet a tűzvédelmi bírság, ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt;

30 ezertől 1 millió forintig terjedhet a tűzvédelmi bírság, ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt;

50-250 ezer forintig terjed a tűzvédelmi bírság, ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el (kiszabása kötelező);

50-200 ezer forintig terjedhet a tűzvédelmi bírság, ha a jogszabályban kötelezettek tűzvédelmi szabályzatából a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az a tűzvédelmi helyzetre kiható változást nem tartalmazza.

Brutális a tűzvédelmi bírság!

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖTELEZŐ

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről (kivonat):

1 § (1) A Ttv. 19. § (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni.
(2) Tartós próbaüzem esetén – legfeljebb hat hónapos időtartamra – ideiglenes Szabályzat készíthető. A próbaüzem befejezése után 30 napon belül kell a Szabályzatot végleges formában kiadni.

2 § (1) A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.
(2) A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, amely történhet elektronikus úton is. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell.

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

1996. ÉVI XXXI. TÖRVÉNY A TŰZ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL, A MŰSZAKI MENTÉSRŐL ÉS A TŰZOLTÓSÁGRÓL
30/1996. (XII. 6.) BM RENDELET A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSÉRŐL
54/2014. (XII. 5.) BM RENDELET AZ ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATRÓL
9/2015. (III. 25.) BM RENDELET A HIVATÁSOS KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEKNÉL, AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁGOKNÁL, AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETEKNÉL, VALAMINT AZ EZ IRÁNYÚ SZAKÁGAZATOKBAN FOGLALKOZTATOTTAK SZAKMAI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS SZAKMAI KÉPZÉSEIRŐL

Debrecen és Budapest területén vállaljuk Tűzvédelmi Szabályzat elkészítését, aktualizálását, tűzvédelmi feladatok ellátását

lg5
Segítünk vállalkozásának!

KOMPLEX SZOLGÁLTATÁS

Kisvállalkozások részére munka- és tűzvédelmi szolgáltatás kedvező áron, GARANCIÁVAL!

MUNKABIZTONSÁGI IRODA

Varga Zoltán munkabiztonsági tanácsadó
Telefonszám: +36-70-624 4285
Email: info@munkabiztonsagert.hu

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Ne KOCKÁZTASSON FELESLEGESEN!

Munkavédelmi és tűzvédelmi OKTATÁSI ANYAGUNK AKÁR AZONNAL, online formában is elérhető…