Már lejárt a határidő!Figyelem!

Tudta, hogy át kell dolgoznia a Tűzvédelmi Szabályzatát?

Jelentősen, mintegy 106 szakaszban és 14 mellékletben változik az Országos Tűzvédelmi Szabályzat.

Hatályba lépésének időpontja: 2020. január 22.

Kérje segítségünket!

06-70-624 4285

Jelentős OTSZ változás!2020. január 22-től a változások hatályba léptek!Keressen minket, kérje segítségünket!

Jelentősen, mintegy 106 szakaszban és 14 mellékletben változott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat. Az alapkoncepció szerint új filozófia érvényesül rövidebb jogszabállyal, mely csak és kizárólag az elvárt biztonsági szintet tartalmazza.

Az egyik legnagyobb változás az anyagok tűzveszélyességi osztálya kapcsán valósult meg, mivel változtak a besorolások. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályt kell megkülönböztetnünk, ebből adódóan a használati szabályok is ehhez a besoroláshoz igazodnak.


A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről (kivonat):

  1. § (1) A Ttv. 19. § (1) bekezdésében felsoroltaknak a Tűzvédelmi Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni.

(2) Tartós próbaüzem esetén – legfeljebb hat hónapos időtartamra – ideiglenes Szabályzat készíthető. A próbaüzem befejezése után 30 napon belül kell a Szabályzatot végleges formában kiadni.

  1. § (1) A Szabályzatot a tűzvédelmi helyzetre kiható változás esetén legkésőbb a változástól számított 30 napon belül úgy kell átdolgozni, hogy az naprakész legyen.

(2) A Szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, amely történhet elektronikus úton is. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell.

 

Tűzvédelmi szabályzat kötelező

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,

b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy

c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.