A munkavédelem a szervezett kereteken belüli munkavégzésre vonatkozó egészségügyi és biztonsági követelmények összességét jelenti, ezt törvények, rendeletek, intézményi előírások és szervezeti intézkedések is támogatják.

A munkavédelem célja, hogy megóvja a szervezetten munkát végző emberek egészségét, munkavégző képességét és humanizálja a munkakörülményeket.

A munkavédelem területét érintő alábbi jogszabályok betartása a napi munkavégzés során – az érintett mértékben – minden vállalkozás számára kötelező…

Jogszabályban (5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet) meghatározott esetekben Önnek kötelező munkavédelmi szakembert foglalkoztatnia a jogszabályban megadott óraszámban vállalkozásában!

Munkavédelem, munkavédelmi tevékenység ellátása kisvállalkozások részére Debrecen és Budapest területén

Munkavédelmi oktatás megtartása munkavédelmi oktatási napló és munkavédelmi oktatási tematika biztosítása mellett.
Munkavédelmi dokumentációk elkészítése, egységes és átfogó megelőzési stratégia: orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, egyéni védőeszköz meghatározása, orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje, nemdohányzók védelmében hozott intézkedés.

Munkavédelem az Ön és vállalkozása biztonságáért.

Tekintse meg kedvező árainkat >>>

Csomagajánlatainkkal még kedvezőbben teheti biztonságosabbá vállalkozását!

A munkavállaló jogai a munkáltató kötelességeit is megmutatja.

MOST EZT ELLENŐRZIK

ÉPÍTŐIPARI CÉLVIZSGÁLAT

Építőipari tevékenységek célvizsgálata

2020 évben

Megnézem

Munkavédelmet érintő jogszabályok:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

89/1995. (VII. 14.) Korm. rend. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

217/1997. (XII. 1.) Korm. rend. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

253/1997. (XII.20.) Korm. rend. az országos településrendezési és építési követelményekről

284/1997. (XII. 23.) Korm. rend. térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról

5/1993. (XII.26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

17/1993. (VII.1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeiről szóló szabályzatok kiadásáról

27/1995. (VII.25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

2/1998. (I.16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

25/1998. (XII.27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

33/1998.(VI.24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

65/1999. (XII.22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

26/2000. (IX.30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általa okozott egészségkárosodások megelőzéséről

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről

8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről

9/2001. (IV.5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról

Biztonsági szabályzatok:

Építőipar, emelőgép, ipari alpintechnika, feszültség alatti munkavégzés, gépjárműjavítás:

Kereskedelem, vendéglátóipar:

Mozgófilm, televízió, színház:

Mezőgazdaság, erdészet, halászat, vízügy: