Komplex szolgáltatás kedvező áron – GARANCIÁVAL

TŰZVÉDELMI OKTATÁS

helyszíni vagy online oktatás megtartása

Oktatási Tematika

Vállalkozására szabott tűzvédelmi oktatási tematika, oktatási napló, oktatás dokumentálása

Tesztlapos Vizsga

Adott munkakörre vonatkozó tesztlapos tűzvédelmi ismeretszint felmérés

Gyakorlati bemutató

Tűzoltó készülékek használatának, közműelzárók elzárásának bemutatása

Tűzvédelmi Oktatás Menete

helyszíni oktatás

Tűzvédelmi alapok

Elméleti és gyakorlati tűzvédelmi oktatás megtartása, szükséges alapinformációk átadása…

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv és egyéb tűzvédelmi dokumentációk ismertetése, hozzáférhetőségük bemutatása…

Beszámoltatás, visszakérdezés

A leadott tűzvédelmi anyag és a tűzvédelmi dokumentációkban foglaltak számonkérése lehetőleg írásos formában…

Munkába állás

A tűzvédelmi oktatásban részesült, kellően felkészített munkavállaló munkába állhat…

Online tűzvédelmi oktatás

A helyszíni oktatás mellett ajánljuk online tűzvédelmi és munkavédelmi oktatási rendszerünket is, amely az ország bármely településéről elérhető. Az online rendszer elemeit párosítottuk a helyszíni oktatás előnyeivel. Mindezek mellett tűz- és munkavédelmi tanácsadással valamint szolgáltatással is segítjük vállalkozását….

Amikor baj van…

Tűzvédelmi oktatás
a tűzmegelőzés alapja

A megelőző tűzvédelem egyik alapja a részletes, adott munkaterületre és munkakörre vonatkozó tűzvédelmi oktatás. A tűzvédelmi oktatás fontosságát a kiemelt tűzvédelmi bírság is jelzi. Akár másfél millió forint tűzvédelmi bírsággal is sújthatják azt a munkáltatót, ahol nincs megfelelően megtartva az oktatás.

Hatósági szankciók

Munkába lépést megelőző oktatás hiánya

Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt: 30 000 – 1 500 000 forint

Ismétlődő tűzvédelmi oktatás hiánya

Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt: 30 000 – 1 000 000 forint

Tűzvédelmi szolgáltatásunk alap a biztonságához

A tűzvédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók megismerjék munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a munkafolyamatok, felhasznált anyagok és a gyártott termékek tűzveszélyességét, valamint a szervezet Tűzvédelmi Szabályzatának tartalmát és előírásait.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § alapján:
“(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és éves továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.”
A tűzvédelmi oktatásnak ki kell terjednie:
• A tevékenységet érintő tűzvédelmi szabályokra
• Az alapvető tűzvédelmi ismeretekre, az ezzel kapcsolatos jogokra, és kötelezettségekre
• A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásaira
• A tűz jelzésének menetére, módjára
• Tűz esetén az alkalmazottak feladataira
• A tűzoltással összefüggő alapszintű ismeretekre
• A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra ill. tűzriadó tervre
• A tűzoltó készülékek használatára

A tűzvédelmi oktatás megtartását naplóban kell rögzíteni. A naplóban fel kell tüntetni az oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, az oktató, és az oktatottak nevét, aláírását.

Fontos, hogy az oktatás tartalmazzon gyakorlati bemutatót, valamit az oktatás végén legyen számonkérés. Az oktatásról az alapos okkal távollévők részére más közeli időpontban meg kell tartani a tűzvédelmi oktatást.

lg5
Segítünk vállalkozásának!

KOMPLEX SZOLGÁLTATÁS

Kisvállalkozások részére munka- és tűzvédelmi szolgáltatás kedvező áron, GARANCIÁVAL!

MUNKABIZTONSÁGI IRODA

Varga Zoltán munkabiztonsági tanácsadó
Telefonszám: +36-70-624 4285
Email: info@munkabiztonsagert.hu

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Ne KOCKÁZTASSON FELESLEGESEN!

Munkavédelmi és tűzvédelmi OKTATÁSI ANYAGUNK AKÁR AZONNAL, online formában is elérhető…