Fontos változás az oktatásban

2020. szeptember 01-től a felnőttképzésről szóló törvény hatálya alá tartozik a tűz- és munkavédelmi oktatás.
Az oktatás bejelentéshez kötött, az oktatást tartónak többek között rendelkeznie kell felnőttképző nyilvántartási számmal is...

Info

Oktatásaink megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Felnőttképő nyilvántartási számunk: B/2020/003458

Újdonság

Oktatás már Online is!

Tűzvédelmi oktatás az ország bármely településére már online is elérhető!

A helyszínen megtartott tűzvédelmi oktatás menete

Az oktatás során biztosítjuk
  • Vállalkozására szabott oktatási tematika

  • Oktatási napló, oktatás megtörténtének dokumentálása
  • Adott munkakörre vonatkozó tesztlapos ismeretszint felmérés
  • Előzetes egyeztetés alapján gyakorlati oktatás

A megelőző tűzvédelem egyik alapja a részletes, adott munkaterületre és munkakörre vonatkozó tűzvédelmi oktatás. A tűzvédelmi oktatás fontosságát a kiemelt tűzvédelmi bírság is jelzi. Akár másfél millió forint tűzvédelmi bírsággal is sújthatják azt a munkáltatót, ahol nincs megfelelően megtartva az oktatás.

A tűzvédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók megismerjék munkahelyük tűzvédelmi jellemzőit, a munkafolyamatok, felhasznált anyagok és a gyártott termékek tűzveszélyességét, valamint a szervezet Tűzvédelmi Szabályzatának tartalmát és előírásait.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § alapján:
“(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és éves továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.”
A tűzvédelmi oktatásnak ki kell terjednie:
• A tevékenységet érintő tűzvédelmi szabályokra
• Az alapvető tűzvédelmi ismeretekre, az ezzel kapcsolatos jogokra, és kötelezettségekre
• A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásaira
• A tűz jelzésének menetére, módjára
• Tűz esetén az alkalmazottak feladataira
• A tűzoltással összefüggő alapszintű ismeretekre
• A Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakra ill. tűzriadó tervre
• A tűzoltó készülékek használatára

A tűzvédelmi oktatás megtartását naplóban kell rögzíteni. A naplóban fel kell tüntetni az oktatás helyét, idejét, a tűzvédelmi oktatás tárgyát, az oktató, és az oktatottak nevét, aláírását.

Fontos, hogy az oktatás tartalmazzon gyakorlati bemutatót, valamit az oktatás végén legyen számonkérés. Az oktatásról az alapos okkal távollévők részére más közeli időpontban meg kell tartani a tűzvédelmi oktatást.

Ha a tűzvédelmi oktatás nem történt meg a tűzvédelmi bírság mértéke…

Munkába lépést megelőző tűzvédelmi oktatás nem történt meg

Ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve – amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett – a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor – igazolt módon – nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt:

30 000 – 1 500 000 forint

Ismétlődő tűzvédelmi oktatás nem történt meg

Ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre – igazolt módon – nem gondoskodott és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt:

30 000 – 1 000 000 forint

Változás a tűzvédelmi jogszabályban!

A cégeknél már alkalmazott elektronikus oktatásokat nem kezelte eddig a jogalkotó, mostantól kezdve a szabályzatban foglaltakat a munkáltató a munkavállalókkal köteles ismertetni, amely történhet elektronikus úton is. Az oktatás megtörténtét oktatási naplóban kell rögzíteni, és azt az érintettek aláírásával vagy elektronikus oktatás esetén munkavállalónként azonosíthatóan igazolni kell.