Teljeskörű szolgáltatás: egyéni védőeszközök munkavédelem elsősegélydobozok tűzvédelem munkavédelmi oktatás tűzvédelmi oktatás ISO 9001 kémiai kockázatértékelés munkavédelmi szabályzat egyéni védőeszközök munkavédelmi táblák online munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi Szabályzat helyett Megelőzési Stratégia?

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles egységes és átfogó megelőzési stratégiát kialakítani, amely kiterjed a munkafolyamatra, technológiára, munkaszervezésre, munkafeltételekre, szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatásaira.

Célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése, valamint az arról való gondoskodás, hogy a munkavégzés rövid- és hosszútávú  kockázatai ne haladják meg a munkavállalók egészségének és biztonságának elfogadható mértékét.

Megelőzési Stratégia

Kisvállalkozások, intézmények részére Debrecen és Budapest területén…

A megelőzési stratégia alapját a munkahelyi kockázatelemzés képezi, így a stratégia elkészítésekor célszerű a kockázatelemzésben feltárt hiányosságokból levont következtetések figyelembevételével megvalósítani a kitűzött célokat.

A stratégiában ajánlott feltüntetni a célok megvalósítását szolgáló feladatokat, meghatározni a munkafolyamatokat és az alkalmazott technológiát, továbbá kitérni a munkaszervezésre, munkafeltételekre és a környezeti tényezők hatásaira.

A stratégia és a gazdálkodási terv összhangjának megteremtése, valamennyi vezető bevonása a tervezésbe – természetesen a munkavállalók, illetve a munkavédelmi képviselők mellett – jelentős láncszeme a megelőzést szolgáló stratégiának. A stratégia tehát nem kizárólag pénzügyi terv, hanem a vállalat termelési feladatainak fejlesztéséhez kapcsolódó, a munkahelyi egészség és biztonság növelése érdekében közép- és hosszútávon tervezett intézkedések rangsorolását jelenti.

A megelőzési stratégia munkabiztonsági és munkaegészségügyi tartalmának kialakítása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Segítünk vállalkozásának!

KOMPLEX SZOLGÁLTATÁS

Kisvállalkozások részére munka- és tűzvédelmi szolgáltatás kedvező áron, GARANCIÁVAL!

MUNKABIZTONSÁGI IRODA

Varga Zoltán munkabiztonsági tanácsadó
Telefonszám: +36-70-624 4285
Email: info@munkabiztonsagert.hu

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Ne KOCKÁZTASSON FELESLEGESEN!

Munkavédelmi és tűzvédelmi OKTATÁSI ANYAGUNK AKÁR AZONNAL, online formában is elérhető…