Komplex szolgáltatás kedvező áron – GARANCIÁVAL

MEGELŐZÉSI STRATÉGIA

Komplex szolgáltatás kedvező áron – GARANCIÁVAL

Munkavédelmi Szabályzat helyett Megelőzési Stratégia?

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles egységes és átfogó megelőzési stratégiát kialakítani, amely kiterjed a munkafolyamatra, technológiára, munkaszervezésre, munkafeltételekre, szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatásaira.

Célja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése, valamint az arról való gondoskodás, hogy a munkavégzés rövid- és hosszútávú  kockázatai ne haladják meg a munkavállalók egészségének és biztonságának elfogadható mértékét.

Megelőzési Stratégia

Kisvállalkozások, intézmények részére Debrecen és Budapest területén…

A megelőzési stratégia alapját a munkahelyi kockázatelemzés képezi, így a stratégia elkészítésekor célszerű a kockázatelemzésben feltárt hiányosságokból levont következtetések figyelembevételével megvalósítani a kitűzött célokat.

A stratégiában ajánlott feltüntetni a célok megvalósítását szolgáló feladatokat, meghatározni a munkafolyamatokat és az alkalmazott technológiát, továbbá kitérni a munkaszervezésre, munkafeltételekre és a környezeti tényezők hatásaira.

A stratégia és a gazdálkodási terv összhangjának megteremtése, valamennyi vezető bevonása a tervezésbe – természetesen a munkavállalók, illetve a munkavédelmi képviselők mellett – jelentős láncszeme a megelőzést szolgáló stratégiának. A stratégia tehát nem kizárólag pénzügyi terv, hanem a vállalat termelési feladatainak fejlesztéséhez kapcsolódó, a munkahelyi egészség és biztonság növelése érdekében közép- és hosszútávon tervezett intézkedések rangsorolását jelenti.

A megelőzési stratégia munkabiztonsági és munkaegészségügyi tartalmának kialakítása munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül.

Segítünk vállalkozásának!

KOMPLEX SZOLGÁLTATÁS

Kisvállalkozások részére munka- és tűzvédelmi szolgáltatás kedvező áron, GARANCIÁVAL!

MUNKABIZTONSÁGI IRODA

Varga Zoltán munkabiztonsági tanácsadó
Telefonszám: +36-70-624 4285
Email: info@munkabiztonsagert.hu

ELÉRHETŐSÉGÜNK

Ne KOCKÁZTASSON FELESLEGESEN!

Munkavédelmi és tűzvédelmi OKTATÁSI ANYAGUNK AKÁR AZONNAL, online formában is elérhető…